Upřímně věříme, že se jedná o velký a skutečně nečekaný šok probudit se, stejně jako každého jiného rána do práce – v klidu s rodinou posnídat a při odchodu zjistit, že je fasáda vašeho domu počmáraná nesmyslnými kliky-háky od sprejerů… Taková situace není pro nikoho rozhodně příjemná, natož záviděníhodná.

Pouhé přetření fasádní barvou rozhodně nestačí, graffiti prosvítá

Bohužel, takové situace již nejsou pouze výsadou měst, jejich anonymních ulic a zákoutí, průmyslových objektů, mostů, opěrných zdí a dalších podobných městských prostranství. Graffiti – nazýváme tak až příliš shovívavě – bezbřehý vandalizmus, který si již našel i čtvrti rodinných domů, venkov nebo tiché ulice již prakticky mimo civilizaci.

Z jedné strany se jedná o důkaz, jak je svět malý a stále více globalizovaný. Na druhou stranu se jedná o jasný signál toho, že drzost sprejerů nezná hranic. Opravdu tak můžeme jen velice těžko posoudit, jak by vypadalo prostředí kolem nás, kdyby se sprejerské výtvory alespoň přibližovaly ke skutečnému graffiti – tedy uměleckému projevu. Kdo ví, je zcela možné, že by ulice a fasády domů nechávali jejich majitelé zcela bez ochrany a nechtěli je vůbec čistit…

Jenže každodenní realita nám ve velmi smutném světle ukazuje, že výrazem graffiti je v současné době vyjadřováno to nejubožejší, co se momentálně honí sprejerům v hlavě. Nejrůznější šifry, podpisy, kliky-háky, hesla nebo stručné odkazy. Proto je toto téma stresující až výbušné, hojně a vášnivě odsuzované veřejností a našim míněním.

Ano, to vše dosud řečené považujeme za A. Zcela zákonitě by se mělo vynořit i B. Logická úvaha nám zde určuje, že se s největší pravděpodobností bude jednat o odstraňování, čištění a likvidaci graffiti, resp. o případnou účinnou ochranu napadených zdí nebo fasád nejrůznějších objektů – ať již se jedná o rodinné, firemní nebo veřejné nemovitosti.

Naštěstí, nejsou všichni jenom sprejeři. Jsou mezi námi i lidé, kteří dobře znají způsob, jak se prokletého graffiti prostě zbavit, a také před ním ochránít náš dům či sídlo firmy. Z kontextu tohoto graffitového tématu vyplývá, že odborná náprava způsobených škod nebude zadarmo, proto se mnozí z nás snaží najít řešení i na vlastní pěst.

Je asi určitě dobré vědět, že takové svépomocné laické odstraňování příliš nefunguje. Pokud pod vlivem stresu a rozčilení provádíme okamžité přetření graffitových výjevů – věřte – že to nefunguje vůbec. Samotné graffiti je nastříkáno odolnými a silně agresivními sprejovými barvami, takže je v žádném případě nezastaví – jedna ani dvě vrstvy běžné fasádní barvy.

Na fasádu má vliv nejen počasí a zejména slunce, ale rovněž zákonité chemické reakce fasádních barev, materiálů a přísad. Zjednodušeně řečeno, fasádní vrstva časem vybledne, její kouzlo se postupně vytrácí a odpudivé graffiti máme zpět, mnohdy ještě v horší podobě, než na začátku. Takže co dál, aby se vandalské graffiti na našem domě a jeho fasádě nestalo dlouhotrvající noční můrou?

Zřejmě první, co nás napadne při objevení sprejerských čmáranic, je oslovit nějakou profesionální firmu, jejíž doménou je právě čištění a odstraňování graffiti.

I když nikdo nikomu nechce vstupovat do svědomí, úklidový a čistící trh nabízí firmy různé úrovně. Mnohdy je kvalita jejich práce pouze „vychytralou zástěrkou, jak ulovit klienta.“ Při výběru té správné společnosti je proto rozhodně zapotřebí mít se na pozoru. Nic naplat, i zde, a to bez jakýchkoliv diskuzí platí, že odborník a profesionál nás zkrátka vždy něco stojí. Volba na první pohled levného, rychlého a málo prověřeného řešení, v sobě ukrývá až příliš velké riziko.

Mezi firmami, které nechávají za sebe raději hovořit kvalitu, vstřícnost a ochotu, patří i naše úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA. Ve sféře služeb tohoto charakteru se pohybujeme již více jak dvacet let. Právě odstraňování graffiti, stejně tak jako jeho účinnou prevenci realizuje naše firma na velmi vysoké profesionální úrovni.

O kvalitách našich pracovníků a firemních úspěších, svědčí stále narůstající seznam spokojených klientů, nejrůznějších společností, organizací a firem, které jsou denně prezentovány na webu. Právě díky těmto recenzím, má každý klient možnost si ověřit dávné a osvědčené rčení – zdrojem skutečné kvality může být pouze poctivá a odborně zvládnutá práce.

Naše společnost je v této oblasti služeb odborníky, ale i zákazníky považována za jedinou profesionální firmu, která klientům garantuje nejen vysokou a ustálenou kvalitu své speciální prevence – tzv. antigraffitové metody – ale také trvale nejnižší cenu svých služeb.

Společnost A SERVIS LIPKA PRAHA má pro své zákazníky široké portfolio služeb – likvidaci graffiti, odborné čištění fasád, realizaci ochranných nátěrů nebo antigraffitových nástřiků. V rámci naší každodenní práce realizujeme rovněž originální a stále vyhledávanější program, který sklízí zaslouženou pozornost pod názvem Systém čistých budov.

Náš firemní program Systém čistých budov je v podstatě specifickým druhem velice účinné prevence, nebo chcete-li moderní antigraffitovou ochranou. Jedná se o spolehlivou a rychlou schopnost naší úklidové a čistící společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a realizace antigraffitové ochrany Praha, jak pružně a důsledně likvidovat nově vzniklé graffiti našeho klienta. Klient, který do tohoto speciálního programu vstoupí, se jednou provždy zbaví všech problémů spojených s novými útoky sprejerů ve svém okolí.

Ušetřete si starosti a chraňte si nervový systém, aplikací antigraffiti na Vaši fasádu

Nyní k samotnému procesu čištění a odstraňování graffiti konkrétně. Pochopitelně, každá fasáda je jiná – tvoří ji různé materiály a každá má své specifické vlastnosti. Z toho logicky vyplývá, že každá fasáda reaguje na agresivní sprejerské barvy odlišně. Je samozřejmé, že těmto důležitým materiálovým vlastnostem se musí přizpůsobit i naše čistící postupy, použitá chemie a naše celková odborná technologie.

Pokud se například jedná o čištění barevných sprejů z citlivých přírodních materiálů, jakými jsou žula nebo mramorové obložení zdiva – téměř vždy vysoce agresivní sprejové barvy pronikají až do samotné struktury kamene. Porézní přírodní kámen je barvou zasažen do značné hloubky, což způsobuje obrovské a vážné komplikace.

Následně se objevují velice nevzhledné fleky, které jsou způsobeny právě těmito barvami. Z pohledu odborníka se stává jejich odstranění nejen prakticky, ale i technicky nemožné. V těchto případech je nejschůdnějším řešením oslovit specializovanou firmu, která tento typ poškození zvládne přebroušením a celkovým sjednocením. Jedná se proces tzv. krystalizace kamene.

Další technologickou nutností je fakt, že při likvidaci graffiti na různých typech omítek by měl být zákazník připraven na skutečnost, že i přes velice citlivé a odborné čištění sprejových barev, dochází zákonitě k částečnému odstranění původního nátěru. Technologický postup je jednoznačný – graffiti se pomocí speciálního chemického prostředku vyčistí až do podoby neurčitého stínu a následně se přetře fasádní barvou, která má odstín nejvěrnější originálu.

Bohužel, poměrně často se stává, že majitel nemovitosti – z čiré netrpělivosti a ve spravedlivém hněvu – sáhne po nejrychlejším možném řešení, a rozhodne se zbavit graffiti okamžitě tak, že jej zkrátka přetře. Říkáme záměrně bohužel – neboť tento postup nic dobrého nepřináší. Sprejerská mazanice začne velice brzy prosvítat a na fasádě se objeví znovu, mnohdy ještě v horších konturách. Odborné vyčištění fasády je přece jenom tou nejlepší a nejúčinnější alternativou.

Z pohledu správného technologického postupu je třeba vědět, že kvalitní odstranění graffiti a následné ošetření postižené fasády realizuje naše společnost zásadně při venkovních teplotách, které dlouhodobě neklesnou pod +10° Celsia.

Pokud se na problém graffiti podíváme objektivně a očima odborníka, vyniká faktická skutečnost, že v rámci různých technologických postupů – je jednoznačně nejúčinnější moderní způsob prevence, který známe pod pojmem antigraffitová ochrana.

Jeho trvalým pilířem je speciální nátěr, který jednak účinně a spolehlivě brání sprejerským atakům, ale zároveň efektivně ochraňuje fasádní plochu před všudypřítomným spadem z ovzduší.

Se zmiňovaným tématem účinné prevence bezprostředně souvisí právě unikátní program společnosti A SERVIS LIPKA – Systém čistých budov. Všem našim klientům garantuje rychlé a spolehlivé odstranění graffiti, neboť se jedná o úzké propojení s aplikací antigraffitového nátěru. V tomto smyslu plně zajišťujeme rychlý servis, který bezpečně a spolehlivě realizuje vyčištění a ošetření nově posprejovaných fasádních ploch.

Náš systém pracuje vcelku jednoduše, přitom nesmírně účelně, a jeho efektivita je důvodem vysoké spokojenosti jednotlivých zákazníků. Krátké nahlédnutí do procesu realizace a celého principu fungování antigraffitové ochrany možná napoví více…

Pokud si zákazník nechá z postižené fasády naší společností A SERVIS LIPKA, s.r.o., likvidace graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha odstranit graffiti a následně ošetřit antigraffitovým nátěrem, bude likvidace nového graffitového napadení fasádní plochy nesrovnatelně levnější, než-li běžné čištění. Samozřejmou součástí likvidace graffiti je automatické obnovení antigraffitového nátěru.

Již v tuto chvíli je zcela zřejmé, že drtivou většinu problémů, kterou s sebou graffiti přináší, může klient vyloučit, a to s pomocí kvalitní a účinné antigraffitové ochrany! Jedná se skutečně o progresivní systém prevence, která jako jediná představuje spolehlivý a pečlivě prověřený technologický postup, umožňující odstranění nevzhledných graffitových výjevů. Nesmírně důležitý dodatek – antigraffitový Systém čistých budov likviduje graffiti bez poškození fasády!

Speciální nátěr účinně brání sprejerským atakům

Aplikace antigraffitového AGO nátěru je následující. Pokud se jedná o ochranu hladké fasády, je plocha ošetřena třemi vrstvami nátěru. Zdi a fasády se strukturovaným povrchem, tedy nerovné či pórovité, vyžadují šest až dvanáct vrstev ochranného nátěru. Antigraffitová aplikace typu AGO je vhodná k nanesení na různé druhy fasádních povrchů. Mezi nimi určitě vyčnívá jeden z oblíbených materiálů – marmolit.

Tento druh fasádního materiálu je vůči graffitovým barvám velice zranitelný. A právě z tohoto důvodu se rozhodně vyplatí, aby právě marmolit byl preventivně ošetřen antigraffitovou ochranou. Pokud totiž příjde marmolitová fasáda do styku s agresivní sprejovou barvou, je důkladné a precizní vyčištění prakticky nemožné. Barva velmi rychle proniká až do nitra struktury, takže v drtivé většině těchto případů musí majitel – pokud tedy nebyla aplikována antigaffitová ochrana – zvažovat zcela novou vrstvu marmolitu…

Odstranění graffiti z fasády

Mimořádnou výhodou antigraffitového AGO nátěru je jeho univerzálnost, a to díky široké škále materiálů, na které je vhodná jeho aplikace. Jediné výjimky tvoří sklo, leštěné kovy a dokonale hladké polykarbonáty. Nanášení antigraffitové ochrany musí logicky počítat s přízní počasí – venovní teplota nesmí klesnout pod +10° Celsia.

Zákazníky naší společnosti A SERVIS LIPKA rádi upozorňujeme na zásadní, přitom určitě příjemnou skutečnost, že pokud byl na fasádě konkrétního objektu realizován naší společností antigraffitový AGO nátěr – ručíme majiteli, že jakékoliv sprejerské „snažení“ bude odstraněno do 14 dní! Jedná se o skvělý benefit, který již plně využívají naši klienti v České republice, na Slovensku a nejnověji také v Rakousku.

Nepochází vůbec od nás, že tato služba je zákazníky vnímána – napříč středoevropskými trhy služeb – jako vstřícný a duchaplný důkaz, že klientova spokojenost s kvalitou, precizností a zároveň dostupností, je pro společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a antigraffitová ochrana Praha vždy na prvním místě. V naší firmě – již od samotných počátků naší činnosti vždy platí, že pouze spokojený zákazník je jediným směrem a cílem našeho každodenního snažení.

Pro doplnění můžeme ještě k tomuto tématu dodat, že kvalitní a vysoce efektivní odstraňování graffiti sehrává podstatnou úlohu i v našem úspěšném firemním projektu – Systém čistých budov. Tento, do detailů propracovaný model prevence, se mezi klienty velice dobře ujal a dosahuje stále lepších výsledků. Pro nás i pro zákazníky se jedná o velké povzbuzení pro budoucnost.

Pokud jsou totiž nové sprejerské pokusy odstraňovány bez zaváhání a vlastně obratem – sprejerská komunita a jejich vandalští jednotlivci velice rychle ztrácejí zájem pokračovat ve své stupidní činnosti na daném místě. Snadno si spočítají, že jimi vynaložená energie a značné finanční prostředky, které vynaloží na pořízení svých barev – se zkrátka vůbec nevyplatí. Okamžitá a rozhodná likvidace jejich pokusů, zejména díky efektivitě antigraffitové AGO ochrany, dokáže sprejery dokonale znechutit a odradit.

Nyní je pravděpodobně vhodné krátké shrnutí metody, kterou důsledně realizuje společnost A SERVIS LIPKA v boji proti graffiti, a která umožňuje klientům jednak klidnější spánek, ale hlavně přináší trvalou jistotu. Mimochodem, tento prověřený postup již mnoho let úspěšně realizujeme k plné spokojenosti našich zákazníků v celé střední Evropě.

Po telefonické dohodě objednávky dostane zákazník obratem popis sjednané zakázky, finanční rozpočet a přesné detaily o termínu. Po odsouhlasení klientem, již nic nebrání společnosti A SERVIS LIPKA v zahájení její odborné realizace.

Je na trhu služeb poměrně dost firem, které napadají ceny za služby, které A SERVIS LIPKA svým klientům nabízí. Jejich argumentem je, že naše ceny jsou vyšší než-li průměr. Pravdou je, že jsou naše služby za čištění a prevenci o něco vyšší, ovšem důvody k těmto částkám mají jasné pozadí a velice jednoduše se dají obhájit.

V rámci svých odborných služeb totiž nabízíme nejen prověřenou a dokonale fungující technologii, ale zasaženou plochu dokonale a kvalitně vyčistíme. Navíc, náš progresivní a mimořádně efektivní antigraffitový AGO nátěr – nekompromisním způsobem znechutí vandalským sprejerům jejich sobecké a bezohledné „tvořivé čmáraní.“

Profesionální a vstřícný postoj naší společnosti A SERVIS LIPKA ke každičké objednávce, zcela jasně svědčí o našem profilu a firemní kultuře. Klientovi dokážeme vždy odborně poradit, nebo trvale a přitom vždy účinně pomoci.

Nedávno jsme přesně tímto způsobem zbavili starostí manželský pár, který na svém nově opraveném domě objevil odporně nechutné graffitové výjevy…

Dnes je již jejich fasáda opět čistá a navíc ošetřena antigraffitovou ochranou. Takže do budoucna se jejich pocit spokojenosti a bezpečí zcela určitě nevytratí. Budeme velice rádi, pokud při problémech s vaší fasádou oslovíte právě naší společnost A SERVIS LIPKA. Naše služby, vyspělé odborné technologie, ale zejména naší zkušení a vstřícní pracovníci vám budou plně k dispozici.